English version of this page

Forskning på museet

Planeten vår er fylt med et slående naturmangfold, både geologisk og biologisk. Og det er det mye vi ennå ikke vet om hvordan dette mangfoldet oppsto og forandrer seg over tid.

Med vår forskning forsøker vi å finne svar på flere av disse spørsmålene. Hvordan ble nye arter, bergarter og mineraler dannet? Hvor mange arter finnes? Hvordan levde utdødde arter? Hvordan vil verdens biomangfold påvirkes av klimaendringer? Kan vi finne nye og bærekraftige måter å bruke naturressurser på? 

Dette forsker vi på

Naturens mangfold er et hovedtema for all forskningen på Naturhistorisk museum. Enten det er fossiler fra Svalbard, liljer i Afrika eller fugler i den norske fjellheimen. Vi har 9 forskergrupper som jobber med ulike felt innenfor biologi og geologi. Bli kjent med noen av temaene våre forskere jobber med. 

Bildet kan inneholde: fjær, terrestrisk plante, kunstmaling, animalsk produkt, naturlig materiale.

Forskere i felt

Våre museumsforskere har hele verden som arbeidsområde, og de fleste av forskerne våre drar hvert år på feltarbeid til fjern og nær for å samle inn datamateriale til sine studier av naturen. Bli bedre kjent med hvordan forskerne våre jobber i felt. 

For forskere og studenter

  • Arrangementer, disputaser og konferanser
  • Ressurser: DNA- og imaging-labber, tilgang til samlingene, databaser, programmer, etc. 
  • Utdannelse og forskerskoler
  • Grupper, prosjekter og publikasjoner