English version of this page

Forskere i felt

Naturhistorisk museum har rundt 70 forskere som arbeider innenfor botanikk, mykologi, zoologi, geologi og paleontologi. De studerer det store naturmangfoldet på jorda og prosessene som former det. Her kan du møte noen av dem og bli kjent med hvordan de jobber når de er ute på feltarbeid.

Forskere i felt

Error: Failed to load feed: /forskning/forskere-i-felt/arild-johnsen/?vrtx=feed: resource not found: /forskning/forskere-i-felt/arild-johnsen