English version of this page

Forskningsgruppen for Evolusjon, eDNA, genomikk og etnobotanikk (EDGE)

EDGE-gruppen studerer spørsmål om arters opprinnelse, mangfold, økologi og evolusjon. Vi studerer regioner som spenner fra Arktis til tropene, og prøver å forstå hvordan mennesker har påvirket biologiske mangfold gjennom historien.  Vi utvikler også verktøy for DNA-basert identifisering for å overvåke mangfold, ulovlig handel og til og med kvaliteten på maten og legemidlene vi kjøper.

Bildet kan inneholde: tekstil, anlegg, organisme, oransje, vegetasjon.

Forskningen vår dreier seg om grunnleggende spørsmål som: 

  1. Hva er årsaken til den spesielt hurtige artsdannelsen vi ser i nordlige planter?
  2. Hvilke økologiske og klimatiske variabler er korrelert med dannelsen av biologisk mangfold i arktiske og alpine områder?
  3. Kan fortidens økosystemer rekonstrueres i detalj ved hjelp av DNA bevart i permafrost og sedimenter?
  4. Hvordan kan DNA-metabarcoding utvikles som verktøy til å kontrollere innholdet i urtemedisiner som tilbys på markedet?

Vi arbeider for å styrke Naturhistorisk museums posisjon som et av verdens ledende sentre for utvikling av DNA-metabarcoding innen forskning, samt for å møte samfunnets behov for automatisert artsidentifikasjon av høy kvalitet. Som et ledd i dette kuraterer og utvikler vi DNA-biblioteker for å identifisere arter basert på materiale i museets samlinger (NHMO DNA-bank) - et viktig grunnlag for forskningssamarbeid, naturressursforvaltning og oppfølging av internasjonal plantehandel.

Gruppen ledes av Anneleen Kool og består av 15-20 personer, inkludert gjesteforskere.

Publisert 19. feb. 2016 14:54 - Sist endret 30. mars 2022 20:00

Kontakt

Førsteamanuensis Anneleen Kool

 

Unable to resolve component 'resource:person-list'