English version of this page

Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)

I GEco integrerer vi biologisk, økologisk og geologisk kunnskap, samt kunnskap om de ulike effektene av menneskelig påvirkning i naturen.

Bildet kan inneholde: anlegg, fotografi, plantsamfunn, dekk, økoregion.
Medlemmene av GEco jobber med å beskrive variasjonsmønstre i alle deler av naturen og med å forstå de prosessene som gir opphav til disse mønstrene, ut fra forskjellig fagbakgrunn og ved bruk av et bredt spekter av metoder. Forskningen skal holde høy internasjonal standard og være en drivkraft i geo-økologisk analyse og modellering til nytte for samfunnet.

GEco forsker på problemstillinger hvor metoder, forskningsfelt og organismegrupper er integrert, på leting etter kunnskap utover den man oppnår i studier med et mer begrenset mål. Vi jobber med flere skalaer, biomangfoldanivåer, og med et bredt spekter av verktøy og analysemetoder.

To langsiktige prosjekter er utviklingen av Natur i Norge og den norske GBIF-noden.

Emneord: Økologi, Naturmangfold, Landskap, Kartlegging, Modellering, NiN
Publisert 8. mars 2013 16:36 - Sist endret 30. mars 2022 20:05
Unable to resolve component 'resource:person-list'