English version of this page

Evolusjonær kjønnsforskning – SERG

De aller fleste artene på Jorden finnes i to utgaver, som hanner og hunner. Nært beslektede arter viser ofte forskjeller i kjønnskarakterer. Derfor er kjønn en nøkkel til å forstå evolusjon og artsdannelse. I SERG forsker vi på betydningen av kjønn og hybridisering for evolusjon på alle nivåer av biologisk variasjon, fra gener til sekundære kjønnskarakterer og atferd, blant individer, populasjoner og arter av virveldyr.

blåstrupehann synger på toppen av en stein med lav

Blåstrupehannens (Luscinia svecica) prangende farger er foredlet av hunnens estetiske sans gjennom generasjoner med partnervalg.

Vitenskap dreier seg om å forstå "hvorfor" og "hvordan". Vi søker svar på bl.a. følgende spørsmål:

  • hvorfor ser kjønnene likedan ut hos noen arter men er forskjellige hos andre?
  • hvorfor er noen arter monogame mens andre er promiskuøse?
  • hvorfor er spermier så variable i form og størrelse?
  • hvordan oppstår reproduktiv isolasjon i en artsdannelsesprosess? Er kjønnskarakterer avgjørende?

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Theodosius Dobzhansky 1973)

"Nothing in evolution makes sense except in the light of sex" (SERG 2013)

Emneord: Kjønn og kjønnskonflikt, Seksuell seleksjon, Fugl, Spermier, Spermiekonkurranse
Publisert 26. sep. 2013 16:40 - Sist endret 30. mars 2022 19:53

Kontakt

Gruppeleder

Professor Arild Johnsen

arild.johnsen@nhm.uio.no
Tel: +47 22 85 18 60
Mob: +47 45 29 56 63
Unable to resolve component 'resource:person-list'