English version of this page

For forskere og studenter

Arrangementer, disputaser og konferanser

Kommende konferanse: Protistology Nordics meeting, 10–11 May, 2022

Error: /forskning/aktuelt/arrangementer does not exist

Grupper og prosjekter

Masterprosjekter

Vi tilbyr masterprosjekter gjennom våre samarbeids-institutter på Universitetet i Oslo

Forskerskoler

Museet er vertskap for to forskerskoler for master- og PhD-studenter 

@NHMOslo_Science

Følg oss på Twitter!

Utforsk våre samlinger

Trenger du eksemplarer eller prøver til ditt forskningsprosjekt og ønsker tilgang til våre samlinger? På våre samlingssider finner du informasjon om våre del-samlinger. I vår digitale samlingsportal kan du søke etter spesifikke objekter. 

 

Ressurser og infrastruktur

DNA-labben

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger for genomikk på ikke-modellorganismer, både for interne og eksterne forskningsprosjekter.

DNA-banken

Den største norske banken for DNA som ikke er fra mennesker. DNA-banken er åpen for lån for forskere. 

Geo-labben

Spesialiserer seg på avbildning, kjemisk og strukturell karakterisering av geologisk materiale. 

Digitale samlingsdatabaser og programmer

Global Biodiversity Information Facility

Naturhistorisk museum er vertskap for den nasjonale noden av Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF Norge har som mål å gjøre data om jordas biologiske mangfold tilgjengelig på nett.

Past 4 – analysis software

Past is free software for scientific data analysis, with functions for data manipulation, plotting, univariate and multivariate statistics, ecological analysis, time series and spatial analysis, morphometrics and stratigraphy.