Bjørn Petter Løfall

Overingeniør - Lids hus
Bilde av Bjørn Petter Løfall
English version of this page
Telefon +47 22851619
Rom 220, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Publikasjoner

 • Løfall, Bjørn Petter & Timdal, Einar (2005). Umbilicaria decussata and U. lyngei in Norway and Svalbard. Graphis Scripta. ISSN 0901-7593. 17(2), s. 43–47.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2003). Karplanter. I: Løfall, B.P. (red.) 2003. Rauer i Onsøy, verneverdier og forvaltning. ?. 2, s. 20–27.
 • Løfall, Bjørn Petter & Timdal, Einar (2002). Cladonia krogiana, a new xanthone-containing species from Norway. The Lichenologist. ISSN 0024-2829. 34(4), s. 277–281.
 • Løfall, Bjørn Petter; Spikkeland, Ingvar & Krog, Ola Wergeland (1999). Olavsstake Moneses uniflora i Østfold - en barskogsart i tilbakegang. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 18(2), s. 44–50.

Se alle arbeider i Cristin

 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter & Åstrøm, Svein (2017). Blomstervandringer i Østfold. Gyldenstierne Forlag. ISBN 9788292159323. 328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2019). Østfold Botaniske Forening - Årsmelding for 2018. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 38(1-2), s. 77–80.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2017). Florakartlegging i Marker [Ekskursjonsreferat 29.6-3.7.2016]. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 36(1-2), s. 162–165.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter & Olsen, Monika (2017). Østre del av Søndre Sandøy, Hvaler [Ekskursjonsreferat fra 21.5.2016]. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 36(1-2), s. 155–157.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2017). Østfold Botaniske Forening, årsmelding 2016. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 36(1-2), s. 146–151.
 • Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Løfall, Bjørn Petter; Endresen, Dag Terje Filip & Hetland, Per (2017). Citizen science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2016). Østfold Botaniske Forening – Årsmelding 2015. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 35(1-2), s. 109–112.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2015). Rygge flystasjon i Rygge og Råde, 19. juni [ekskursjonsreferat]. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 34(1-2), s. 129–130.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2015). Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2014. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 34(1-2), s. 120–121.
 • Olsen, Stein Alexander; Kumar, Rituvesh; Glenndal, Svein Gunnar; Larsson, Karl-Henrik; Prestø, Tommy & Timdal, Einar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). MusitBotanikk - soppdatabasen, universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 1.2.
 • Olsen, Stein Alexander; Kumar, Rituvesh; Glenndal, Svein Gunnar; Prestø, Tommy; Timdal, Einar & Rämä, Heini Emilia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). MusitBotanikk - lavdatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser versjon 1.2.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2014). Østfold Botaniske Forening, årsmelding 2013. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 33(1-2), s. 129–130.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2011). Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2010. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 30, s. 94–95.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2010). Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2009. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 29(1-2), s. 105–106.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2008). Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007, 25. august: Tur til sørvestre Asmaløy, Hvaler. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 27(1-2), s. 135–136.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2008). Østfold Botaniske Forening, ekskursjoner 2007, 25. august til sørvestre Asmaløy, Hvaler. ?. 66(2).
 • Løfall, Bjørn Petter & Pedersen, Oddvar (2005). Karplantefloraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 24(1-2), s. 9–36.
 • Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Løfall, Bjørn Petter & Nilssen, Jens Petter (2017). Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff. Naturhistorisk Museum. ISSN 978-82-7970-083-8.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2014). Botanisk vurdering av trasèvalg for vannledning i Glomma fra Jelsnes i Tune til Furuholmen i Varteig, Sarpsborg kommune. Rapport til Sweco Norge AS, Sarpsborg. Carex-Bioprint & Lofall Naturkartlegging.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brittain, John Edward & Løfall, Bjørn Petter (2007). Biologisk mangfold i Dammanevassdraget, Porsgrunn kommune. Naturhistorisk museum. ISSN 0333-161X.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Løfall, Bjørn Petter (2005). Biologisk inventering av utvalgte områder i Kalnesskogen, Sarpsborg kommune. Kalnes videregående skole.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Kristiansen, Monica & Løfall, Bjørn Petter (2001). Veikanter i Østfold, verdier og skjøtsel : sluttrapport for prosjektet Skjøtsel av vegetasjon langs europa-, riks- og fylkesveier i Østfold. Statens Vegvesen Østfold. ISSN 8279250077.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 10:11 - Sist endret 28. feb. 2012 11:32