English version of this page

Våre samlinger

Naturhistorisk museum har 6 millioner objekter fra alle verdenshjørner – fra pattedyrskaller, villblomstfrø og gullklumper, til DNA- og spermprøver – og samlingen vokser stadig.

De fleste objektene er trygt plassert i magasiner, mens noen av de flotteste eksemplarene vises fram i utstillingene våre. Samlingene er et arkiv over naturmangfoldet og brukes av forskere og studenter over hele verden.

Hvorfor samler vi?

Våre samlinger utgjør en katalog over verdens naturmangfold. I videoen kan du bli bedre kjent med våre samlinger, og den viktige rollen de har for kunnskap om naturen. 

Våre hovedsamlinger

Nytt i samlingene

Det er flere svært dyktige sommerfuglsamlere rundt om i landet, og med jevne mellomrom blir private samlinger donert til museet. Sommerfugl-kurator Leif Aarvik setter inn i museets samling sommerfugler overlevert av Bjørn Magne Fjellstad som nå bor i Sverige. – En imponerende kvalitet på disse eksemplarene, sier Aarvik. Fjellstads innsamlinger ble foretatt særlig på 1980- og 1990-tallet i Østfold og i Sør-Sverige. Samlingen består av 10-15 tusen preparerte eksemplarer. 

Les mer om insektsamlingen