English version of this page

Norsk senter for paleontologi – NORPAL

Paleontologisk forskning har lang tradisjon ved Naturhistorisk museum. Fokus har alltid vært på fossiler fra Oslofeltet og arktiske områder.

svaneøgla gamla i fossil form
Cryopterygius kristiansenae, fiskeøgle fra jura gravd ut på Svalbard.

Paleontologisk forskning – studiet av dyre- og plantefossiler og bergartene disse finnes i – har lang tradisjon ved Naturhistorisk museum. Forskningen er basert på museets enorme samlinger av fossiler – rundt 1,7 millioner prøver er samlet inn – eller på nye prøver som samles inn i de forskjellige forskningsprosjektene. Fokus har alltid vært på fossiler fra Oslofeltet og arktiske områder. Materiale fra kontinentalsokkelen, fra kvartære løsmasser og fra eksotiske steder på jorda har også vært utgangspunktet for viktige vitenskapelige arbeider.

Masteroppgaver i paleontologi

Radiolarie
Radiolarien Lophospyris pentagona
Trilobitt
Røntgenbilde av en trilobitt, devon, Tyskland

Cryopterygius kristiansenae, fiskeøgle, jura, Svalbard.

Fossil av mosdyr
Nettmønstret bryozo (mosdyr) fra Svalbard, ca 270 millioner år gammel

NB: Fra januar 2017 er forskergruppen plassert på Økern, med ny besøksadresse:

Kabelgata 40 (og 38) 

Publisert 23. mai 2011 13:12 - Sist endret 30. mars 2022 20:02
Unable to resolve component 'resource:person-list'